70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

25درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه پوشاک بانوی ایرانی

فروشگاه نقش جهان

فروشگاه پوشاک بانوی ایرانی

  • قزوین - خیابان فردوسی شمالی، جنب کوچه فیاضی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه نقش جهان

  • قزوین - خیابان طالقانی ،سه راه خیام ،نبش کوچه بلاغی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
فروشگاه پوشاک بانوی ایرانی فروشگاه پوشاک بانوی ایرانی
فروشگاه نقش جهان فروشگاه نقش جهان