80 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

50 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

35 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

25 درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

خشکشویی آنلاین دیجی واش

سراسر تهران

خشکشویی با رفتن

ازگل

خشکشویی میثاق

بهار

خشکشویی آنلاین دیجی واش

سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

خشکشویی با رفتن

  • تهران - خیابان ازگل، خیابان 12 متری قائم نبش کوچه گلسا دوم
سرویس اختصاصی

خشکشویی میثاق

  • تهران - خیابان بهار شمالی، خیابان نیرومند، پلاک 16
سرویس اختصاصی
خشکشویی آنلاین دیجی واش خشکشویی آنلاین دیجی واش
خشکشویی با رفتن خشکشویی با رفتن
خشکشویی میثاق خشکشویی میثاق