25 درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

20 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

15 درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

10 درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه ترمه سجادی

فروشگاه ترمه سجادی

  • خوی - خیابان امام ،مجتمع تجاری شمس،طبقه همکف ،پلاک 44
فروشگاه ترمه سجادی فروشگاه ترمه سجادی