30 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

20 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

10 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

5 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

سوپر پروتئین دارا

سراسر تهران

پروتئین چوبدار

پاسداران

پروتئین لند

جنت آباد

سوپر گوشت آذربایجان

نارمک

سوپر پروتئین دارا

سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

پروتئین چوبدار

  • تهران - پاسداران ، خیابان دولت ، نرسیده به دیباجی، جنب خیابان عین ابادی ، سوپر پروتئین چوبدار
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

پروتئین لند

  • تهران - جنت آباد ، 35 متری گلستان ، بین 16 متری اول و دوم ، جنب بانک سرمایه ، پلاک 211
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

سوپر گوشت آذربایجان

  • تهران - نارمک، خیابان دردشت، خیابان دقیقی، میدان 9، پلاک 79
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سوپر پروتئین دارا سوپر پروتئین دارا
پروتئین چوبدار پروتئین چوبدار
پروتئین لند پروتئین لند
سوپر گوشت آذربایجان سوپر گوشت آذربایجان