50درصد مبلغ تا سقف خرید6000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

عطر آراس

فروشگاه آرایشی و بهداشتی نیلفام

عطر آراس

  • مشهد - داخل امامت 24، پلاک 8 غربی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه آرایشی و بهداشتی نیلفام

  • مشهد - بلوار وکیل آباد ،بلوار دانشجو ،بین دانشجو 11و 13 پلاک 95
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
عطر آراس عطر آراس
فروشگاه آرایشی و بهداشتی نیلفام فروشگاه آرایشی و بهداشتی نیلفام