50 درصد مبلغ تا سقف خرید8000000ریال

30 درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

20 درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

15 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه شوینده و بهداشتی ارکیده طلایی

شهران

فروشگاه شوینده و بهداشتی ارکیده طلایی

  • تهران - شهران،کوهسار،شهرک بهاران،خیابان امینی فرد،مجتمع تجاری بهاران واحد3
سرویس اختصاصی
فروشگاه شوینده و بهداشتی ارکیده طلایی فروشگاه شوینده و بهداشتی ارکیده طلایی