70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

بوتیک مصطفی

پوشاک حاج علی

گالری روماک

بوتیک مصطفی

  • ساری - خیابان قارن ،پاساژگل ،طبقه همکف ،لاین راست
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

پوشاک حاج علی

  • قائمشهر - خیابان فرهنگ، جنب آموزش و پرورش
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

گالری روماک

  • قائمشهر - میدان طالقانی، ابتدای خیابان بابل، جنب سرای علی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
بوتیک مصطفی بوتیک مصطفی
پوشاک حاج علی پوشاک حاج علی
گالری روماک گالری روماک